02 September 2014

A.D.A Puławska 17-19 October!!

W tym roku tradycyjnie zmieniamy miejscówkę, choć tym razem mamy cichą nadzieję, że zadomowimy się na dłużej na Mokotowie.

ADA Puławska to stosunkowo nowe miejsce na kulturalnej mapie stolicy. Aktywny Dom Alternatywny mieści się przy ulicy Puławskiej 37 i pełni funkcję autonomicznego centrum społeczno-kulturalnego. Swoją działalność A.D.A. PUŁAWSKA opiera w całości na oddolnej aktywności społecznej. Przyjmując zasadę non-profit, przy Puławskiej 37 stworzona została przestrzeń wspierająca niekomercyjne działania społeczne i kulturalne, inicjowane przez niezależne jednostki, grupy i organizacje. Obecnie w A.D.A. PUŁAWSKA działają: świetlica, sala koncertowo-teatralna, sitodruk, ciemnia, galeria, biblioteka, ogródek miejski, freeshop (wymiennik) oraz pracownie i warsztaty. W planach sala kinowa i skatepark. Działa też od końca czerwca niezależne regularne kino z ambitnymi planami artystyczno-programowymi i infrastrukturalnymi.

Festiwal potrwa w tym roku 3 dni i pokaże niemal 800 min. kina plus wydarenia towaryszace! Startujemy 17 października i kończymy w niedzielę 19 października. Jak co roku wjazd na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny a ewentualne zyski czy to z puszek benefitowych czy serwowanego jedzenia przeznaczamy na działania na rzecz społeczności romskiej. Już przy okazji 4 edycji gościłyśmy i gościliśmy romski band, który na co dzień wypełnia warszawskie ulice dźwiękami. Będąc pełni podziwu dla wielowiekowej tradycji połączonej z wielowiekowym uciskiem i dyskryminacją włącznie z ostatnimi wydarzeniami w Poznaniu czy Gdańsku, chcielibyśmy i chcialybyśmy wesprzeć naszych przyjaciół również finansowo . Środki zostaną skierowane zapewne na doraźną pomoc prawną lub inną w przypadkach nielegalnych brutalnych ewikcji. Zeszłoroczny benefit wydatnie przysłużył się pomocy w powrocie do Polski naszego przyjacielaThis year, as usual, we changed the spot, though this time we quietly hope that we'll make Mokotów our home for longer.

A.D.A. PUŁAWSKA is a relatively young venue on the cultural map of the capital. Aktywny Dom Alternatywny (Active Alternative House) is located on 37 Puławska street and serves as an autonomic socio-cultural centre. The activity of A.D.A. PUŁAWSKA is entirely based on the rank-and-file social undertakings. According to the non-profit policy, the space on 37 Puławska street supports non-commercial social and cultural activity, initiated by independent units, groups and organisations. Currently, A.D.A. PUŁAWSKA contains: a common room, a concert hall, an auditorium, a screen printing room, a darkroom, a gallery, a library, an urban garden, a freeshop (exchange based), ateliers and workshops. There are plans to create a cinema and a skatepark. An independent cinema has been working regularly since the end of June and it has ambitious programme, as well as, artistic and infrastructural plans.

This year the Festival will last 3 days and will display almost 800 min. of cinema as well as related events. We're starting on October 17th and finishing on Sunday, October 19th. Like every year, admission is free and possible profit, either from charity boxes or served food, will be assigned to the activity for Romani community. During the 4th edition of the Festival we hosted a Romani band which fills Warsaw streets with sound everyday. Fully admiring the old tradition combined with many years of oppression and discrimination, including the latest events from Poznań or Gdańśk, we would like to support our friends financially. The wherewithal will be surely assigned to immediate legal aid or other, in case of illegal brutal eviction. Last year's benefit greatly helped our friend Avat come back to Poland. Solidarity is our weapon!

10 August 2014

-----Oh, Stop-----

Zakończyliśmy nabór filmów, wszystkie zgłoszenia po 1 sierpnia automatycznie przechodzą na kolejny rok! Nie możemy odnaleźć myśli po tak dużej liczbie zgłoszeń w tym roku!
Jednocześnie pozostajemy w tej samej formule programowej co w roku ubiegłym!
A więc będzie kontrkulturowo, aktywistycznie, podróżniczo ale przede wszystkim eksperymentalnie!!
-----Oh, Stop-----
We have completed the submition process and all applications after August 1st will automatically go to the next year! This year again you send us more & more of your works and now we are looking for our minds!
At the same time we stay in the same formula program as last year!
So we will continue with counterculture, activism, trips but mostly with the experiments 


23 July 2014

LAST WEEK

Hey it's a last week to submit movies for 6th DIY FILM FEST!! Till 31 July we wait for your films. Just write us email!

Festival will take place in Warsaw in October, we will confirm the dates and final selection till end of August.


---

To ostatni tydzień na zgłoszenie filmu do 6 DIY FILM FEST'u!! Czekamy na maile do 31 lipca!

Festiwal w tym roku odbędzie się w październiku. Dokładne daty i selekcję podamy do końca sierpnia.


Stay tuned


09 May 2014

CINEMA on ADA PULAWSKA !!

znacie już to miejsce ADA PUŁAWSKA?? 24 maja inaugurujemy imprezą benefitową powstanie w pełni niezależnego kina w Warszawie !! Impreza w klimacie soundtrackowym i garść filmów a w tym zwycięzca ubiegłorocznego DIY FILM FEST'u EKSMISJA Filipa Malinowskiego!! A od czerwca startujemy z cotygodniowymi pokazami w kawiarni, wśród filmów również te znane z poprzednich edycji festiwalu. Niebawem więcej informacji. stay tuned
Do you know already this place ADA PUŁAWSKA? On May 24th we will make a the benefit event to rise fully independent cinema in Warsaw! Party will be in the soundtrack atmosphere, full of films including the winner of last year's DIY FILM FEST: EKSMISJA by Filip Malinowski! From June we start with the weekly screenings also with ones known from previous editions of the festival. More informations soon. Stay tuned

17 March 2014

POSTER

Hey ho,

here is a new poster for the 6 DIYFILMFEST
Let us know if you like our new look :).

poster made this time by

by

ioana

%%%%%%%%%

storiestoldbydetails.tumblr.com


stillsomanyplaces.tumblr.com

%%%%%%%%%

nowy plakat 6 DIYFILMFEST

Dajcie znać co myślicie o naszym nowym wyglądzie :)

plakat tym razem zrobiony przez

ioana14 January 2014

...............submission..................

Filmowa zima trwa a końca nie widać!!

Winter with the films passing by. Where is the end ??

20 August 2013

MINSK!!

At 19:00 on August 25 in DC LA Mora will take place introduction screeni9ngs of short films selection from 5th DIY FILM FEST

To "warm up" the show will make an invaluable crust hardcore punk heavy metal rock jazz techno dance group
ALIOSHA, GIVE ME A CHANCE
http://vk.com/alesha_give_me_a_chance

Next on the program will be shown by carbon-trash movies of various genres:
1 decapoda shock
2 food fok worms
3 human factory
4 prr experience
5 the very sad story
6 zapruder 1 & 2 (two films)
7 walking the earth

Movies can and will include a wall of violence with blood, the noise of different frequencies and indistinguishable to the human eye frames.

This evening we will all be waiting for good weather to hold show in the Garden of Eden!
Show will be at the house for objective reasons.

On the territory of the House of Culture and the surrounding areas drugs are prohibidet.
25 АВГУСТА В 19:00 в ДК Ля Мора пройдет мероприятие в поддержку DIY filmfesta.

На "РАЗОГРЕВЕ" показа выступит бесценная панк краст хардкор хеви метал рок джаз техно дэнс группа
ALIOSHA,GIVE ME A CHANCE
http://vk.com/alesha_give_me_a_chance

Далее по программе будут показаны трешево-угарные фильмы различных жанров:

1 decapoda shock
2 food foк worms
3 human factory
4 prr experience
5 the very sad story
6 zapruder 1&2(two films)
7 walking the earth

Фильмы могут и будут содержать сцены насилия с кровью,шумы различной частоты и неразличимые человеческим глазом кадры.

В этот вечер мы все будем ждать хорошей погоды,чтобы провести показ в райском саду!
Группа выступает в домике по объективным причинам.

На территорию Дома Культуры и прилегающую территорию вход с наркотическими веществами запрещен.

diy or die

25 sierpnia w DK La More odbędzie się pokaz, pierwszy z cyklu, będącego przeglądem tegorocznego 5 DIY FILM FESTu.

Wcześniej przed filmami zapraszamy na koncert crust hardcore punk heavy metal rock jazz techno dance zespołu:
ALIOSHA,GIVE ME A CHANCE
http://vk.com/alesha_give_me_a_chance

Po koncercie ciśniemy z autorską selekcją wybranych krótkich metraży.
1 decapoda shock
2 food foк worms
3 human factory
4 prr experience
5 the very sad story
6 zapruder 1&2(two films)
7 walking the earth

Filmy mamy nadzieję że przy współpracy z aurą pokażemy w ogrodzie, koncert natomiast z wiadomych względów odbędzie się w środku.

Na terenie DK LA MORA i jego ogrodzie całkowicie zakazane jest posiadanie lub spożywanie jakichkolwiek narkotyków. Prosimy o poszanowanie tej prośby.

diy or die


and some analogue amaizing shoots from this year fest by Christophe Beaucourt:http://www.91130.com
/